Følg oss på sosiale medier:

Følg oss i sosiale medier:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Kontakt oss

Fant du ikke det du lette etter? 

Da kan du kontakte oss på:

bjorn@rovviltsenteret.no

Eller på tlf: 41 31 27 24

© 2018 av Bjørn Henrik Stavdal Johansen. Created with Wix.com

 

Hvor mange ulver har vi?

I Norge har vi i dag 84 - 87 ulver. Siden vi bare teller med halvparten av ulvene som lever i grenserevir, kan det skje at vi har flere ulver på en gang innenfor Norges grenser. Mer om antall ulv i Norge før og nå kan du lese om på denne siden. 

UTRYDDELSEN

For to hundre år siden hadde vi langt flere ulv enn i dag.  Vi hadde ulv over hele Skandinavia, og bestanden strakk seg nordover og inn i Russland og Finland. I 1845 ble det vedtatt en lov om utryddelse av rovdyr - hvor det ble utlovet store summer for den som skjøt ulv. Samtidig var det svært få store byttedyr som elg igjen.

 

Dette gjorde det vanskelig for mange rovdyr å kunne overleve. Spesielt på vinteren.  Den såkalte "krigen mot rovdyra" varte i omlag hundre år, og på sekstitallet var ulven så godt som utryddet i Skandinavia. 

Ulven ble fredet i 1973.

 

 

LÆR OM ULVENS TILBAKEKOMST

 

ULVEN VENDER TILBAKE

På åttitallet slo det seg ned et lite knippe finsk- russiske ulver i Skandinavia. Det var aldri mer enn 10 ulver på åttitallet. I 1990 kom en ny hannulv fra finland- russland. En ny familie ble til, og antallet ulv begynte å vokse. I Norge fikk vi den første helnorske ulveflokken i 1997.  Frem til i dag, er det bare fem ulver som har vandret inn i Skandinavia og vært grunnlaget for all ulv vi har her. Dette vet vi gjennom innsamling av DNA over flere år.  At ulvene i Skandinavia har så få forfedre innebærer at det er mye innavl  hos ulvene her. Innavl betyr at individer som er i slekt får barn sammen.  Dette er uheldig siden det kan føre til ulike lidelser.

 

ANTALL ULV I DAG

De siste årene har vi hatt omlag hundre ulver totalt i Norge, og rundt tre hundre ulv i Sverige. Altså har vi rundt fire hundre ulv totalt i Skandinavia.  Man kan finne litt ulike tall om antall ulv, siden det varierer om man teller ulv som bare holder seg i Norge. Om man teller ulvene som bor på begge siden av svenskegrensen, eller om man deler disse likt mellom landene. De ulike måtene å telle på skaper litt forvirring. 

LÆR MER OM ULV