Følg oss på sosiale medier:

Følg oss i sosiale medier:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Kontakt oss

Fant du ikke det du lette etter? 

Da kan du kontakte oss på:

bjorn@rovviltsenteret.no

Eller på tlf: 41 31 27 24

© 2018 av Bjørn Henrik Stavdal Johansen. Created with Wix.com

 

Hvor bor gaupa?

Gaupa er å finne i skog over det meste av landet. Den er gjerne glad i bratt og karrig terreng, hvor den kan ha soveplassene sine om dagen. På natten kan gaupa vandre ganske nærme oss mennesker på jakt etter rådyr. Mer om hvor gaupa bor finner du på denne siden.

GAUPAS HABITAT

Et habitat  betegener hva slags type område en art trives i. 

Gaupa er et skogsdyr og er å finne i skog fra lavland og opp til skoggrensen i fjellet. Gaupa trives typisk i bratte ufremkommelige lier, hvor den kan ha god oversikt.  

Selv om gaupa er sky for mennesker kan den allikevel leve nærmere oss enn mange er klar over. Dette er på grunn av at favorittbyttet, rådyret, gjerne beiter i kulturlandskapet. Da følger gaupa etter! 

LÆR OM GAUPAS UTBREDELSE I NORGE

 

UTBREDELSE I NORGE

I Norge finner vi gaupa i skog over det meste av landet bortsett fra på vestlandet. 

Vestlandet har høye tettheter med sau, som er årsaken til å unngå å ha store rovdyr her. Det er generelt tettest bestand med gaupe i områder hvor det er mye mat å finne. Gaupa bruker ikke større områder enn den må, og er det store mengder mat, kan de holde ser på relativt små områder. Er det lite mat må gaupa ha større revir for å finne nok mat. 

HVOR MANGE GAUPER HAR VI?