Følg oss på sosiale medier:

Følg oss i sosiale medier:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Kontakt oss

Fant du ikke det du lette etter? 

Da kan du kontakte oss på:

bjorn@rovviltsenteret.no

Eller på tlf: 41 31 27 24

© 2018 av Bjørn Henrik Stavdal Johansen. Created with Wix.com

 

Hvor bor bjørnen?

Bjørnen er et skogsdyr, og er å finne langs svenskegrensa flere steder i landet. Mer om bjørnens utbredelse kan du lære om på denne siden. 

 

HABITAT

Et habitat betegener hva slags type område en art trives i. Bjørnen sitt habitat er skogen, fra kyst og helt opp til tregrensen. 

Bjørnen holder ofte til på utilgjengelige steder, og legger seg gjerne til å hvile i så tette kratt, og så bratte lier - at det er vanskelig for folk å komme til. Samme taktikken gjelder når bjørnen skal finne seg et sted å grave hi. På denne måten får bjørnen vært i fred for turgåere og andre forstyrrelser. 

Bildet til venstre er fra Fulufjell ved Svenskegrensen. Et av områdene med fast tilhold av bjørn.

LÆR OM HVOR BJØRNENS UTBREDELSE

 

UTBREDELSE I NORGE

I Norge har bjørnen sin utbredelse i grensetraktene mot Sverige, Finland og Russland. 

Vi har i Norge det som kalles forvaltningsområde  for bjørn. Dette er områdene hvor bjørnen blir prioritert fremfor andre interesser som beite og jakt. 

 

Det er verdt å huske på at disse områdene er de områdene som har binner (hunnbjørner), mens hannbjørner kan dukke opp hvor som helst i landet. Dette er fordi hannbjørner, spesielt unge, vandrer store avstander.